Lausunto asemakaavan muutoksista 852 ja 843

Asemakaavan muutokset Kuohunharjuntiellä, 852 (hallintokortteli) ja Kunnantiellä, 843 (Harjusola)

Kangasalan kaupunkiyhdistys ry lausuu asemakaavamuutoksista mielipiteenään seuraavaa:

Harjusolan alueen purkava uudisrakentaminen kehittää aluetta ja lisää koko ydinkeskustan elinvoimaa. Kunnianhimoinen ja rohkea rakentaminen yhdessä rakennettujen viheralueiden ja muun, rakentamattoman lähiluonnon kanssa tuottavat sekä hyvää asuinympäristöä että sytykettä alueen yrityselämälle ja muulle elinvoimalle.

Hallintokorttelista: Koska kyseessä on ydinkeskustan viimeinen käytännössä rakentamaton alue, hallintokorttelin maankäytön mahdollisuuksia tulee tarkastella asemakaavaluonnoksissa esitettyjä, vahvasti asumiseen osoitettuja vaihtoehtoja monipuolisemmin. Vuosikymmeniä eteenpäin katsovia maankäytön ratkaisuja ei pidä tehdä vain sen perusteella, miten tällä vuosikymmenellä uskotaan rakennushankkeiden käynnistyvän.

Asumisen ja liiketilojen lisäksi elinvoimaisessa ja viihtyisässä kaupunkikeskustassa tulee olla vetovoimatekijöitä matkustaa keskustaan kaupungin reunoilta tai jopa muista kaupungeista, sekä tekemistä, joka maksimoi viipymän keskusta-alueella.

Keskustassa asuvat eivät myöskään ole hakeutuneet eivätkä hakeudu kuin tavanomaiseen asuinlähiöön, vaan keskustaa pidetään muista alueista poikkeavana ympäristönä, jossa on asumisen lisäksi elämää, monipuolista tekemistä ja palvelut lähellä.

Kangasalan ydinkeskustassa ei ole, eikä suunnitelmissa ole,

  • yleisiä ja esteettömiä puistoalueita (pl. hautausmaat)
  • eri-ikäiset käyttäjät huomioivia leikin, tekemisen ja viihtymisen alueita (vrt. Pikku Kakkosen puisto Tampereella)
  • muuntojoustavia, avoimia tiloja ennalta suunniteltuihin tai pop-up-tyyppisiin tapahtumiin, esim. kulttuuritapahtumat ja erilaiset festivaalit sekä kirpputorit

Harjut eivät ole ratkaisu tapahtumien järjestämisen ja ihmisten kohtaamisten tilantarpeeseen, yhdistettynä yritysten mahdollisuuksiin tarjota palveluitaan kannattavasti keskusta-alueella, kuten Tampereella Pyynikki ei lisää Tampereen ydinkeskustan elinvoimaa.

Kangasalan kaupunkiyhdistys ry ehdottaa hallintokorttelin alueen uudelleensuunnittelua niin, että Kangasalan kaupunkistrategian keskustan kehittämistä koskevat kohdat tosiasiallisesti toteutuvat, mm. ”Kehitämme houkuttelevaa ja elävää keskustaa yhdessä yrittäjien kanssa”, ja ”Toivotamme tapahtumat tervetulleiksi kaupunkiympäristöömme, julkinen tila on avoin”.

Kangasalla 9.12.2022

Kangasalan kaupunkiyhdistys ry

Mikko Unkila, puheenjohtaja


Posted

in

by