Tavoitteet

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kangasalan kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä sekä toimia keskustassa toimivien yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien kehittäjänä. Yhdistys edistää jäsentensä yhteistoimintaa ja parantaa jäsentensä yleisiä toimintaedellytyksiä keskustassa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ja mahdollistamalla kokouksia, neuvottelutilaisuuksia ja tapahtumia, julkaisemalla tiedonantoja ja julkaisuja sekä toimimalla muilla näihin verrattavilla tavoilla. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja tehdä varainhankintaa.


Toimintasuunnitelma 2024

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 13.12.2023

Kangasalan keskusta on keskeinen ja perinteinen kaupunkilaisten kohtaamispaikka. Keskustaa kehitetään nyt aktiivisesti kaavoituksen ja rakentamisen keinoin, jonka rinnalle kaivataan tapahtumia, viihtyisyyttä ja palveluvalikoiman kehittymistä.

Kangasalan kaupunkiyhdistyksen toisen toimintavuoden päätavoitteet ovat jäsenmäärän kasvattaminen ja yhdistyksen oman toimintakulttuurin vakiinnuttaminen. Edustava jäsenkunta sekä tarkoituksenmukainen toiminta ovat avaimia yhdistyksen viestin kuulemiseen päätösten valmistelussa, päätöksenteossa, hankkeiden ja tapahtumien suunnittelussa ja niiden toteutuksessa.

Jäsenyys yhdistyksessä tuottaa sekä hyötyä että iloa. Yhdistys toimii reippaan realistisesti, can do – asenteella, yhteistyössä muiden keskustatoimijoiden kanssa. Yhdistyksen toiminta-ajatus tuodaan esiin monikanavaisesti ja henkilökohtaisesti.

Kangasalan kaupunkiyhdistyksen toiminta Venn-diagrammina
Kuva: Kangasalan kaupunkiyhdistyksen toiminta Venn-diagrammina

Jäsenet

Jäsentoiminta, jäsenarvo: Tarjotaan jäsenistölle iloa, uutta osaamista & liikevaihtoa sekä viihtyisämpää ympäristöä tuottavaa toimintaa. Jäsenarvo tulee mukana kehityksessä olemisen tunteesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa ympäristön lisäksi yhdistyksen toimintaan.

Yhteistyö: Tunnistetaan ja tehdään näkyväksi nykyiset jäsenten välisen yhteistyön muodot. Lisätään yhteistyötä kehittämällä nykyisiä käytänteitä sekä luomalla uusia.

Toiminta

Tori: Torin viihtyisyyden lisääminen on toiminnan keskiössä. Tapahtumien lisäksi siisteys, kukat ja taide ovat esimerkkejä keinoista luoda torille viihtyisyyttä. Toriympäristön koettuihin pysäköintiongelmiin etsitään ratkaisuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Viestintä: Yhdistys viestii keskustan ajanviete- ja palveluvalikoimasta kannustavaan ja positiiviseen sävyyn. Vastavuoroisen viestinnän keinoin haetaan keskiöön mahdollisuudet ja hyvät asiat sen sijaan että jäätäisiin jumiin haasteisiin ja hankaluuksiin. Viestiä keskusta-alueen kaava- ja rakennushankkeiden vaikutuksista välitetään jäsenistön ja kaupungin välillä.

Tapahtumat & kampanjat: Benchmarkataan toimivia tapahtuma-/kampanja- /teemaviikkokäytänteitä muista, elinvoimaisista kaupungeista. Etsitään toteutuskelpoinen ratkaisu tuottaa ydinkeskustaan sijoittuva, yhdistyksen tuottama tapahtuma/teemaviikko. Rohkean kokeilun avulla aletaan luoda raameja tapahtumien laajemmalle tuottamiselle torin ja muun ydinkeskustan alueella.

Yhdistys

Brändin kehittäminen: Jatketaan yhdistyksen viestin kirkastamista ja toteutetaan tarvittavat nettisivusto- ja esitetuotannot.

Rahoitus & resurssit: Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, ja toiminta organisoidaan vapaaehtoistyönä. Haetaan paikalliset ja alueelliset avustukset, jotka yhdistyksen toiminta huomioiden mahdollisia. Toiminnanjohtajan työn laskutusmahdollisuus tutkitaan. Tämän lisäksi tutkitaan hankerahoitusmahdollisuuksia.

Yhteistyö kaupungin kanssa: Yhdistyksen toiminnan vaikuttavuuden yksi tukijalka on tiivis ja hyvähenkinen yhteistyö kaupungin kanssa. Käynnistetään yhteistyö kaupungin kanssa ja valmistellaan kolmikantasopimusehdotus pitkäjänteisen yhteistyön raamiksi.